Овог : Б

Нэр : Сандуйжав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.