Овог : Б

Нэр : Ариунболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.