Овог : Буянтогтох

Нэр : Нямаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.