Овог : Л

Нэр : Бямбаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.