Овог : Б

Нэр : Найдлаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.