Овог : Х

Нэр : Амартүвшин

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.