Овог : Д

Нэр : Золжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.