Овог : П

Нэр : Золзаяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.