Овог : Даваасүрэн

Нэр : Хишигсүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.