Овог : Эрдэнэбат

Нэр : Мөнгөнцэцэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.