Овог : Галбаатар

Нэр : Хишигжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.