Овог : Цэндгомбо

Нэр : Болорчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.