Овог : Даш-Ямпил

Нэр : Алтайсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.