Овог : Халзан

Нэр : Батжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.