Овог : Пунсалмаа

Нэр : Очирбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.