Овог : Батцогт

Нэр : Март

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.