Овог : Нямгаваа

Нэр : Алтанзул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.