Овог : Баньдхүү

Нэр : Сараадандорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.