Овог : Амарсанаа

Нэр : Аръяажав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.