Овог : Адилбиш

Нэр : Оюунболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.