Овог : Баяраа

Нэр : Мөнхзолбоо

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.