Овог : Буяндэлгэр

Нэр : Лхамдолгор

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.