Овог : Бат-Өлзий

Нэр : Сайнзаяа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.