Овог : Бадарч

Нэр : Ёндонжамц

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.