Овог : Ганбаатар

Нэр : Амарсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.