Овог : Чинбат

Нэр : Оргил

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.