Овог : Сүхбаатар

Нэр : Төмөрбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.