Овог : Жанцанхорлоо

Нэр : Барсболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.