Овог : Ариунбат

Нэр : Насандэлгэр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.