Овог : Ганбат

Нэр : Батмарал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.