Овог : Бямбасүрэн

Нэр : Пүрэвсүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.