Овог : Содов

Нэр : Батмөнх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.