Овог : Энхтөр

Нэр : Батболор

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.