Овог : Батцогт

Нэр : Гал-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.