Овог : Атарсайхан

Нэр : Мөнхтуяа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.