Овог : Тогоонтөмөр

Нэр : Есөнтөмөр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.