Овог : Эрдэнэбат

Нэр : Индра

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.