Овог : Гомбосүрэн

Нэр : Хандцоож

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.