Овог : Батсайхан

Нэр : Батгэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.