Овог : Батхуяг

Нэр : Болормаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.