Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Нямгэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.