Овог : Сайхандаваа

Нэр : Өлзийхишиг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.