Овог : Адилбиш

Нэр : Туяабаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.