Овог : Бурмаа

Нэр : Оюунболор

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.