Овог : Нацагдорж

Нэр : Баянтөр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.