Овог : Нэргүй

Нэр : Сонинтамир

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.