Овог : Дуламсүрэн

Нэр : Нямаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.