Овог : Даажав

Нэр : Ундраа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.