Овог : Батцэнгэл

Нэр : Ангар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.