Овог : Очирбат

Нэр : Өлзийхутаг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.